top of page
praktik icon.png

Praktische Informatie

Intake Life Coaching

In een telefonisch dan wel online intakegesprek van ongeveer 30 minuten onderzoeken we of we er voor elkaar kunnen zijn, de klik bepaalt nu eenmaal mede het succes. We bepalen het doel van het traject en ik geef je toelichting over de aanpak, het aantal te verwachten gesprekken, de frequentie, het tarief en overige praktische zaken.

In het geval dat de opdrachtgever een ander is dan de Coachee zelf, kan er een leidinggevende of HR medewerker aanwezig zijn bij het intakegesprek.

Locaties

Ik maak gebruik van mijn prachtige praktijk- en werkruimte, gelegen in het mooie dorp Vreeland. 

Coaching op locatie of wandelcoaching is eveneens mogelijk, informeer hier naar.

Daarnaast is het altijd mogelijk om online te coachen, ik gebruik hiervoor diverse programma's,  waarbij ik als host een volledig beveiligde verbinding zal gebruiken.

Tarieven

Bij serieuze interesse is het intakegesprek gratis.

Mijn tarieven starten vanaf EUR 90 (incl. btw) per uur voor particulieren en vanaf EUR 135 (excl. btw) voor werkgevers/organisaties.

Voor zakelijke reistijd bereken ik EUR 12,50 per 15 minuten en voor reiskosten EUR 0,35 per kilometer (excl. btw).

Tijd

Een sessie duurt 1 tot 1,5 uur afhankelijk van aard, onderwerpen. en wat zich verder aan dient. Trajecten zijn mogelijk maar niet altijd noodzakelijk. 

Afzeggen van coaching tot 36 uur van tevoren is kosteloos, daarna breng ik 50% van het tarief in rekening.

Intake Business Coaching / Training

Aangezien de aard, locatie en begeleidingsvorm van Business-coaching vaak anders is, worden hier altijd afzonderlijke afspraken over gemaakt. Trainingen zijn maatwerk. 

Lidmaatschappen/organisaties

Ingeschreven als coach en therapeut bij de NVNLP.

Internationaal gecertificeerd Practitioner, Master, Coach en Trainer NLP.

Freelance-coach van en bij ADHD-Nederland

Ik onderschrijf de Internationale Ethische code (IEC), de Nederlandse versie van de Global code of Ethics (GCE) van de EMCC. Deze code wordt ook gebruikt door de NOBCO.

Bedrijfsgegevens:

Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 77102142

BTW nummer NL003159394B10

Details

Website

Ben Smit Coaching & Consultancy respecteert de privacy van de bezoekers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft, altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De door u als bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij alleen om te kunnen voldoen aan uw verzoeken. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen, namelijk het verzenden van informatie over onze activiteiten.

Ben Smit Coaching & Consultancy houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag binnen deze website. Hiermee kunnen wij de dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

 

Coaching 

Wij voldoen aan de Algemene gegevensverordening (AVG). Dit betekent praktisch het volgende:

  • De gegevens die we van en over u hebben zijn opgeslagen in een beveiligde omgeving;

  • Gegevens worden niet met derden gedeeld;

  • Gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan voor coaching, training en/of consultancy door Ben Smit Coaching & Consultancy

  • Gegevens betreffen informatie over: voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer;

  • Wij houden dossier bij van gemaakte aantekeningen van de coaching- en andere sessies;

  • De gegevens worden alleen met jou gedeeld;

  • Wij bewaren jouw gegevens maximaal 2 jaar na afloop van de coaching- en andere sessies, daarna worden deze verwijderd;

  • Je hebt recht op inzage in jouw gegevens.

privacy shield.png

Privacy-verklaring

Privacy
disclaimer icon.png

Disclaimer

Alle informatie die u op deze webpagina’s vindt, is met uiterste zorg geplaatst. Ben Smit Coaching & Consultancy spant zich in om de inhoud van de webpagina’s regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de informatie onvolledig en/of onjuist is, of dat de website niet ononderbroken functioneert. Bij het constateren van een van deze onvolkomenheden stellen wij het op prijs wanneer u dat aan ons meldt door een e-mail te sturen aan admin@bensmitcoach.com.

 

Aan de informatie op deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend en aanvaardt Ben Smit Coaching & Consultancy  geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden, onvolledige informatie of de gevolgen daarvan. Ook is Ben Smit Coaching & Consultancy niet aansprakelijk voor het gebruik van een hyperlink, die de bezoeker naar een site van derden brengt met de daarin geboden informatie. Evenmin is Ben Smit Coaching & Consultancy aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht door het gebruik van de webpagina of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

 

De uitingen van derden op de openbare gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs onze mening. Ben Smit Coaching & Consultancy is daarvoor niet aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor, uitingen van derden niet te plaatsen, of te verwijderen van deze website, zonder opgaaf van redenen. Verwijzingen (links) naar externe websites zijn slechts informatief. Ben Smit Coaching & Consultancy is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en/of het privacy beleid van externe websites.

 

Alle rechten berusten bij Ben Smit Coaching & Consultancy, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ben Smit Coaching & Consultancy is het niet toegestaan (delen van) deze website te verveelvoudigen, op te slaan (in een gegevensbestand), te wijzigen of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Disclaimer
bottom of page